Garantiebepaling BabyWonderland

garantie

Mocht er onverhoopt iets aan uw Babywonderland product mankeren, neemt u dan contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht.

De winkelier wilt u graag helpen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. De winkelier is volledig op de hoogte van de mogelijkheden om benodigde onderdelen te bestellen of om producten ter reparatie aan Babywonderland aan te bieden.

Aangaande de service betreft werkt Babywonderland uitsluitend met de winkelier. De service-afdeling van Babywonderland zal u daarom bij rechtstreekse aanvragen altijd terugverwijzen naar de winkel waar u het product heeft gekocht.

De garantie zegt dan ook iets over de kwaliteit van de producten. Bovendien zegt het veel over de service die Babywonderland biedt als er onverhoopt iets mis mocht zijn met het product.

Het enige wat wij u vragen, is dat u de originele kassabon goed bewaart (let op dat er een datum op staat), dat u de instructies in de gebruiksaanwijzing volgt en dat u, als er iets mis is, het product via de winkelier terugstuurt. 

 1. De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop en geldt voor een periode van 6 maanden op rijdend goed (bv. kinderwagen, buggy) en 6 maanden op niet rijdend goed.
 2. Garantie wordt uitsluitend verleend op materiaal en fabricagefouten. De aankoopdatum kan alleen worden aangetoond met de originele aan koopbon.
 3. De garantie kan uitsluitend door de eerste eigenaar genoten worden en is niet overdraagbaar.
 4. De garantie is uitsluitend van toepassing op producten waarin door de gebruiker zelf geen wijzigingen zijn aangebracht.
 5. In geval van defecten dient u zich tot uw verkoper te wenden. Wanneer deze de klacht niet kan verhelpen, stuurt uw verkoper het product, voorzien van een duidelijke omschrijving van de klacht alsmede een originele aankoop bon met de datum terug naar de fabrikant. Omruiling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantietermijn.
 6. De fabrikant is nimmer aansprakelijk voor andere schade, dan die aan het door de fabrikant geproduceerde product.

Garantie wordt NIET verleend indien:

 1. Het product niet met de originele aankoop bon wordt aangeboden aan de fabrikant.
 2. De defecten ontstaan zijn door verkeerd gebruik of onderhoud, afwijkend van wat in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
 3. Reparaties werden uitgevoerd door derden.
 4. Verkleuring of stofschade of kringen aan de stof door wassen of regenwater.
 5. Het defect is ontstaan door verwaarlozing, stootschade aan stof en onderstel.
 6. Het defect is ontstaan door een ongeval of vervoer in een vliegtuig.
 7. Het defect is ontstaan door overbelasting (van maximale gewicht voor kind en boodschappen).
 8. Het defect is ontstaan als gevolg van gebruik van 2e kind plankjes.
 9. Er sprake is van normale slijtage, aan de wielen, banden en/of bekleding, die men bij een dagelijks gebruik mag verwachten.
 10. Er met het product een botsing heeft plaatsgevonden, tegen bijvoorbeeld een trottoirband of zware winkeldeur. Wielen en/of assen kunnen hierdoor ontzet of krom raken, waardoor de wagen niet meer spoort.
 11. Anderszins niet wordt voldaan aan de voorgenoemde garantie voorwaarden.